Dossier nr. datum publicatie advies Titel Status Progressie plenair Progressie werkgroep Link naar advies
20210319.1 Ammoniakemissie-reducerend vloersysteem vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
20210319.2 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem en mestverwijdering onder de roostervloer bij vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
EA2021.141 Aanvraag tot een variante op AEA V-4.8 'Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper' Finaal
20210710.1 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem melkvee Finaal
2023.10 Ammoniakemissie reducerend systeem melkvee Finaal
2023.ST.A WUR studie N-P balans Finaal
2023.15 Herevaluatie emissiefactor warmwaterbuizen bij slachtkuikens Lopende
2023.14 Meetrichtlijnen voor luchtbehandelingstechnieken Lopende
2023.13 Kalkoenen - Vraag naar (bijkomende) technieken en/of maatregelen Finaal
2023.12 Werkagenda Minister rundvee beweiden - Deel A vleesvee Lopende