Dossier nr. datum publicatie advies Titel Status Progressie plenair Progressie werkgroep Link naar advies
2023.17 Ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Lopende
2023.ST.C Enterische emissies Jersey koeien Lopende
2023.MP.1 Aanvraag beoordeling meetplan: ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Wachtend op input indiener
2023.18 Werkagenda Minister Actualisatie EF slachtkuikens Lopende
20210319.1 Ammoniakemissie-reducerend vloersysteem vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
20210319.2 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem en mestverwijdering onder de roostervloer bij vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
EA2021.141 Aanvraag tot een variante op AEA V-4.8 'Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper' Finaal
20210710.1 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem melkvee Finaal
2023.10 Ammoniakemissie reducerend systeem melkvee Lopende
2023.ST.A WUR studie N-P balans Finaal