Adviezen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanvragen die door WeComV behandeld worden.
In de kolom “Progressie Plenair” staan de data weergegeven waarop het dossier geagendeerd én inhoudelijk besproken werd op de plenaire vergadering(en).
In de kolom “Progressie Werkgroep” staan de data weergegeven waarop het dossier behandeld werd op de werkgroepvergadering(en).

Dossier nr. Titel Status Progressie Plenair Progressie Werkgroep Link naar advies
2022_01 Aanvraag aanpassingen aan een biologisch luchtwassysteem S1 in MB AEA Ingetrokken 29/11/2022
18/01/2023
24/08/2023
13/01/2023 Niet van toepassing
20210319.1 Uitbreiding van PAS-techniek R-1.10 (Roostervloer voorzien van een bolle thermoplastische rubber toplaag met mestschuif of mestrobot) naar alle andere rundercategorieën Lopende 01/03/2023
31/03/2023
24/08/2023
13/04/2023
15/05/2023
29/06/2023
21/08/2023
 
20210319.2 Nieuw toe te voegen techniek, gebaseerd op R-1.10; stal met roostervloer voorzien van een bolle rubberen toplaag en een V-vormige transportband onder het rooster Lopende 01/03/2023
24/08/2023
13/04/2023
15/05/2023
29/06/2023
21/08/2023
 
20210710.1 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem melkvee Finaal 01/03/2023
31/03/2023
24/08/2023
13/04/2023
15/05/2023
29/06/2023
21/08/2023
Advies 20210710.1
2023.1 Werkagenda Minister R1 Vloertechnieken Lopende 01/03/2023
21/04/2023
22/06/2023
13/04/2023
15/05/2023
29/06/2023
21/08/2023
 
2023.5 Ammoniakemissie van pocketvergisters Finaal 21/04/2023
22/06/2023
24/08/2023
10/05/2023
19/06/2023
08/08/2023
23/08/2023
Advies 2023.5
2023.12 Werkagenda Minister rundvee beweiden Lopende 21/04/2023 26/05/2023
23/08/2023
 
EA2021.141 Aanvraag tot een variante op AEA V-4.8 'Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper' Lopende 21/04/2023
22/06/2023
14/09/2023
 
26/05/2023
24/08/2023
 
2023.13 Kalkoenen - Vraag naar (bijkomende) technieken en/of maatregelen Lopende 10/05/2023 21/09/2023  
2023.14 Meetrichtlijnen voor luchtbehandelingstechnieken Lopende 14/09/2023    
2023.15 Emissiefactor van P-6.10 (warmwaterbuizen) Lopende 14/09/2023    
2023.ST.A WUR studie N-P balans Lopende 14/09/2023    
2023.ST.B Spoedadvies: Enterische emissies - lijnzaad Lopende 14/09/2023