Dossier nr. datum publicatie advies Titel Status Progressie plenair Progressie werkgroep Link naar advies
2023.12 Werkagenda Minister rundvee beweiden - Deel B melkvee Lopende
2024.3 Biologisch luchtwassysteem varkens Lopende
2024.1 Broeikasgas-reducerend drijfmestadditief rundvee Lopende
2024.MP.2 Aanvraag beoordeling meetplan: pocketvergisting en stikstofstripping van dagverse drijfmest Lopende
2024.MP.1 Aanvraag beoordeling meetplan: emissiereducerend stalsysteem vleeskalveren Wachtend op input indiener
2023.ST.D Meetrichtlijnen huisvestingssystemen, staltechnieken en managementmaatregelen Lopende
2023.17 Ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Lopende
2023.ST.C Enterische emissies Jersey koeien Finaal
2023.MP.1 Aanvraag beoordeling meetplan: ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Wachtend op input indiener
2023.18 Werkagenda Minister Actualisatie EF slachtkuikens Lopende