Dossier nr. datum publicatie advies Titel Status Progressie plenair Progressie werkgroep Link naar advies
2024.MP.2 Aanvraag beoordeling meetplan: pocketvergisting en stikstofstripping van dagverse drijfmest Lopende
2024.MP.1 Aanvraag beoordeling meetplan: emissiereducerend stalsysteem vleeskalveren Lopende
2023.ST.D Meetrichtlijnen huisvestingssystemen, staltechnieken en managementmaatregelen Lopende
2023.17 Ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Lopende
2023.ST.C Enterische emissies Jersey koeien Finaal
2023.MP.1 Aanvraag beoordeling meetplan: ammoniakemissie reducerend voederadditief varkens Wachtend op input indiener
2023.18 Werkagenda Minister Actualisatie EF slachtkuikens Lopende
20210319.1 Ammoniakemissie-reducerend vloersysteem vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
20210319.2 Ammoniakemissie reducerend vloersysteem en mestverwijdering onder de roostervloer bij vleeskalveren en andere rundveecategorieën Finaal
EA2021.141 Aanvraag tot een variante op AEA V-4.8 'Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper' Finaal