stal met luchtwasser

Nieuw

19/04/2024     Aanstelling nieuwe leden: Peter Demeyer, Johan Buyse en Ben Aernouts
29/02/2024     Oproep 3 nieuwe WeComV leden
12/02/2024    Eén jaar WeComV – de cijfers
22/01/2024     Nieuwe sectie toegevoegd aan de website: Protocollen

meting melkvee
pluimveemeting

Wat doet WeComV?

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV) werd opgericht door de Vlaamse Overheid om wetenschappelijk advies te geven rond het thema luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking.

Klik hier voor meer informatie.

Eén jaar WeComV – de cijfers

Het WeComV is sedert 29/11/2022 operatief; we nemen deze laatste weken van 2022 mee in het overzicht van 2023. Afgelopen jaar werden 17 dossiers opgestart, waarvan er één werd ingetrokken door de indiener. Van de resterende 16 dossiers werden 6 adviezen afgerond. De 10 overige dossiers worden meegenomen naar 2024.

Deze dossiers hebben geresulteerd in 12 plenaire vergaderingen (1 in 2022, 11 in 2023) en 39 werkgroepvergaderingen. Naast de 5 leden van WeComV werd voor deze dossiers ook beroep gedaan op 13 externe experts uit zowel binnen- als buitenland.